Življenje človeka na zemlji

Število ur tedensko: 1
Letno število ur: 35
Razred: 8.

Izbirni predmet Življenje človeka na Zemlji je enoleten predmet s področja geografije in ga v devetletni osnovni šoli poučujemo v 8. razredu.

V 8. razredu se učenci pri rednih urah geografije učijo o značilnostih svetovnih kontinentov. Izbirni predmet razširja osnovno geografsko znanje. Poudarek bo na odnosu med človekom in naravo ter odvisnosti človeka od nje. Učenci podrobneje spoznavajo življenje človeka v različnih območjih na Zemlji, kjer so pogoji za življenje drugačni kot pri nas.

Osnovna tema predmeta je planet Zemlja in vse, kar se na njem dogaja. Pri pouku bomo obravnavali tropski deževni gozd, puščavski in pol puščavski svet, monsunska, gorska, polarna, potresna in vulkanska območja. Nekaj časa bomo namenili tudi vsebinam, ki jih bodo predlagali in izbrali učenci. Spremljali bomo aktualne dogodke po svetu. Znanje in ugotovitve bodo učenci ustno, grafično in pisno predstavili s seminarskimi in projektnimi nalogami ter na plakatih.

(Skupno 154 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost