Obvezni program

V tem šolskem letu bo 35 tednov pouka (oziroma 32 tednov za učence 9. razreda). Petnajst dni je namenjenih dnevom dejavnosti; nekateri učenci jih bodo preživeli v šoli v naravi, drugi si bodo ogledali kulturne predstave, ustvarjali zanimive tehnične predmete in se športno udejstvovali na različnih športnih področjih.

Razredna stopnja

 

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

5. razred

tedni pouka

35

35

35

35

35

tedensko/letno

T

L

T

L

T

L

T

L

T

L

Slovenščina

6

210

7

245

7

245

5

175

5

175

Angleščina            

2

70

3

105

Lik. umetnost

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

Glasb. umetn.

2

70

2

70

2

70

1,5

52,5

1,5

52,5

Spozn. okolja

3

105

3

105

3

105

       
Nar. in tehnika            

3

105

3

105

Družba            

2

70

3

105

Gospodinjstvo                

1

35

Matematika

4

140

4

140

5

175

5

175

4

140

Šport

3

105

3

105

3

105

3

105

3

105

Razredne ure            

0,5

17,5

0,5

17,5

Kulturni dnevi

4

4

4

3

3

Narav. dnevi

3

3

3

3

3

Športni dnevi

5

5

5

5

5

Tehniški dnevi

3

3

3

4

4

Št. predmetov

6

7

7

8

9

Tedensko ur

20

21

22

24

26

 solasala

Predmetna stopnja

 

6. razred

7. razred

8. razred

9. razred

Tedni pouka

35

35

35

32

teden/letno

T

L

T

L

T

L

T

L

Slovenščina

5

175

4

140

3,5

122,5

4,5

144

Angleščina

4

140

4

140

3

105

3

96

Likovna umetn.

1

35

1

35

1

35

1

32

Glasbena umetn.

1

35

1

35

1

35

1

32

Geografija

1

35

2

70

1,5

52,5

2

64

Zgodovina

1

35

2

70

2

70

2

64

Domovinska in državljanska kultura in etika    

1

35

1

35

   
Biologija        

1,5

52,5

2

64

Kemija        

2

70

2

64

Fizika        

2

70

2

64

Matematika

4

140

4

140

4

140

4

128

Naravoslovje

2

70

3

105

       
Tehnika in tehnologija

2

70

1

35

1

35

   
Gospodinjstvo

1,5

52,5

           
Šport

3

105

2

70

2

70

2

64

Izbirni predmeti    

3-4

105

3-4

105

3-4

105

Odd. skupnost

0,5

17,5

0,5

17,5

0,5

17,5

0,5

17,5

Kulturni dnevi

3

3

3

3

Naravosl.dnevi

3

3

3

3

Športni dnevi

5

5

5

5

Tehnični dnevi

4

4

4

4

Število predmetov

11

14

16

16

Tedensko ur

26

29,5

30

30

IZVAJANJE DIFERENCIACIJE PRI POUKU

Notranja diferenciacija se izvaja od 1. do 9. razreda pri pouku vseh predmetov in pri drugih oblikah organiziranega dela tako, da učitelj v oddelku oziroma učni skupini diferencira delo z učenci glede na njihove zmožnosti.

Strokovni aktivi so se odločili za izvajanje pouka v manjših učnih skupinah, in sicer v 6. in 7. razredu pri slovenščini in angleščini v obsegu do največ 1/4 letnega števila ur teh predmetov.

V 8. in 9. razredu bo pouk potekal v heterogenih učnih skupinah pri slovenščini, matematiki in angleščini.

(Skupno 8.847 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost