Select Page

Razredi

Oddelek Fantje Dekleta Skupaj Razrednik Vzgojitelj Matična učilnica
1. a 9 10 19 Petra BURKELJCA Vesna PUNGERČAR VERBIČ 1. a
1. b 11 9 20 Tjaša ŠUŠTARŠIČ Veronika ŠPORAR 1. b
1. c 9 9 18 Manja BLAGOJEVIČ Tina Gorenc 1. c
1. i 10 7 17 Alenka STEGNAR Andreja LJOLJO 1. i
1. j 9 7 16 Alenka TROŠT Romana RADMELIČ 1. j
2. a 11 10 21 Anita TANCIK   2. a
2. b 12 13 25 mag. Magda MIHELČIČ   2. b
2. c 10 13 23 Nataša PIVEC   2. c
2. i 9 10 19 Darja CEKIN   2. i
2. j 8 11 19 Marta KRABONJA   2. j
3. a 15 12 27 Aleksandra STARIN   3. a
3. b 14 14 28 Nataša SENICA   3. b
3. c 13 14 27 Irena PIRŠ   3. c
3. i 13 12 25 Matejka PERNE LISJAK   3. i
4. a 14 11 25 Mateja PODGORŠEK   4. a
4. b 11 12 23 mag. Urška GORJAN   4. b
4. c 12 14 26 Lea FLORJANIČ   4. c
4. i 8 11 19 Nataša KOVAČIČ   4. i
4. j 8 10 18 Melita LANGUS PETERLIN   4. j
5. a 14 12 26 Darinka KOVAČ   5. a
5. b 14 12 26 Petra ZUPANČIČ   5. b
5. c 14 11 25 Mirjana TUŠEK   5. c
5. i 14 13 27 mag. Darja ERMINIO   5. i
6. a 12 14 26 Robert ŽAVBI   SLJ 1
6. b 13 14 27 Nina VALENČIČ   TJA 2
6. c 13 14 27 Suzana VOZELJ   SLJ 3
6. i 10 10 20 Gregor KRIŽAJ   DRU (PŠ Ihan)
7. a 12 13 25 Bela SZOMI KRALJ   FIZ
7. b 15 11 26 Jasna ZORENČ   SLJ 2
7. c 12 13 25 Katarina VODOPIVEC KOLAR   BIO
7. i 12 13 25 Robert ČUK   MAT (PŠ Ihan)
8. a 10 12 2 Urška TAVČAR   MAT 1
8. b 11 13 24 Nataša BERGANT   ZGO
8. c 11 12 23 Renata AVBELJ   KEM
8. i 13 11 24 Gašper KOPITAR   TJA (PŠ Ihan)
9. a 8 11 19 Špela KASESNIK   GUM
9. b 9 10 19 Tina LAVIČKA   LUM
9. c 10 11 21 Jelka MIKLAVČIČ   TJA 1
9. i 11 10 21 Daša SOJER NAR (PŠ Ihan)
SKUPAJ 444 449 903 39 oddelkov    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Skupno 4.144 obiskov, današnjih obiskov 4)