Select Page

Interesne dejavnosti v PŠ Ihan

INTERESNE DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2022/2023

 

Katalogi interesnih dejavnosti:

Interesne dejavnosti na šoli.

Zunanje interesne dejavnosti.

Prijavnica.


Spoštovani starši in učenci!

Pred vami je katalog interesnih dejavnosti na OŠ Domžale v šolskem letu 2022/23.

Učenci z interesnimi dejavnostmi razvijajo in dopolnjujejo svoje interese. Dejavnosti niso vezane na učni program, se jih ne ocenjuje, namenjene so predvsem sprostitvi in razvijanju spretnosti, interesov ter zadovoljevanju učenčevih potreb.

Večina interesnih dejavnosti je namenjena določeni starosti in so razdeljene po triadah. Izvajajo se praviloma eno ali dve šolski uri na teden.

Vse interesne dejavnosti so praviloma brezplačne, v kolikor niso navedeni posebni stroški za materiale, vstopnine ali prevoze.
PLANINSKI KROŽEK

Učiteljica: Angelina Bolta

Razred: 1. – 9.

Krožek deluje v okviru mladinskega odseka Planinskega društva Domžale. 0d 1.- 5. razreda se z učenci srečujemo tedensko na krožku skozi celo leto, z učenci 6.- 9. razreda pa se srečujemo  tedensko do tekmovanja Mladina in gore. Izleti so ob sobotah 1 krat mesečno, katere  vodijo vodniki PD Domžale. Pridružite se nam in preživite vaš prosti čas z nami v naravi.


ČEBELARSKI KROŽEK

Učitelj: Andrej Jus

Razred: 2. – 9.

Vsebina interesne dejavnosti je namenjena spoznavanju čebel, njihovega življenja in dela. Učenci se srečajo z biologijo čebel, strukturo čebelje družine, opravili čebel, z različnimi vrstami medu, izdelavo sveč, peko medenjakov, poslikavo panjskih končnic, čebelarjevimi pripomočki in delom. Predvideno je tudi praktično delo v čebelnjaku. Učenci na praktičen in zanimiv način pridobivajo nova spoznanja o čebelah in njihovem življenju.

Pri delu bomo uporabljali različno literaturo, avdiovizualne pripomočke ter praktično delo na terenu.


NOGOMETNI KROŽEK

Učitelj: Brane Švarc

Razred: 1. – 3.

Dejavnost je namenjena dečkom in deklicam, ki bi se radi veliko gibali, se družili, se seznanili z osnovami nogometne igre in razvijali ekipni duh.


DRAMSKI KROŽEK

Učiteljica: Matejka Perne Lisjak

Razred: 4. – 9.

Glavni cilj je razvijanje otrokove osebnosti (samostojnosti, pozitivne samopodobe, sproščenosti, domišljije in ustvarjalnosti), zadovoljevati želje po kulturnem, po umetnosti ter izražanju kreativnosti in intenzivno razvijati čustveno in kognitivno doživljanje. Učenci se seznanjajo s prvinami gledališke igre. Spoznavajo gledališko komunikacijo ter razvijajo zmožnosti izražanja z mimiko, kretnjami, gibanjem in govorom v odrskem prostoru. Urijo se v glasnem in razločnem govorjenju, improvizaciji na odru in kako zapolniti prostor na odru. Učijo se dramsko besedilo in vloge v igri. Sodelujejo pri soustvarjanju kostumografije in scenografije.


RAČUNALNIŠKE URICE

Učiteljica: Alenka Stegnar

Razred: 2.

Krožek je namenjen učencem 2. razredov. Pri dejavnosti se bomo ukvarjali z računalniškim opismenjevanjem: kako prižgati program, kako uporabiti word in v njem nekaj narisati in oblikovati. Poskusili bomo z vajami za obvladovanje miške in v programu Slikar (Painter) narisali in oblikovali sliko. Naučili sem bomo shranjevati podatke. S pomočjo brskalnika bomo poiskali željeni program in ga uporabili. Če bo čas dopuščal, se bomo ob zaključku leta pozabavali z oblikovanjem PPT predstavitve.

Zaradi velikega zanimanja se utegne zgoditi, da bodo učenci razdeljeni v manjše skupine in bo delo potekalo izmenično, po tednih.


PLESNA USTVARJALNICA

Učiteljica: Petra Zupančič

Razred: 4. – 9.

Učenci bodo spoznavali različne zvrsti glasbe in plesa, ustvarjali z gibom in oblikovali koreografije. Poskusili bodo ustvariti pravo plesno predstavo in jo predstaviti vrstnikom.


MEPI

Učitelji: Melita Langus, Gašper Kopitar

Razred: 9.

Dejavnost je namenjena devetošolcem, ki si želijo osebnih izzivov. Od njih se pričakuje prostovoljno dobrodelno delovanje, spoznavanje in urjenje v novih veščinah, športno rekreiranje in udeležba na pustolovski odpravi. Dejavnost poteka pod vodstvom MEPI mentorjev in voditeljev odprav, v sodelovanju z zunanjimi področnimi inštruktorji.


PEVSKI ZBORI

Učiteljica: Špelca Kasesnik

Razred: 1. – 9.

Zborovsko petje pomeni nadgradnjo glasbenega izobraževanja v razredu in je priložnost za vse tiste učence, ki želijo intenzivneje razvijati svoj glasbeni talent, poglobiti teoretično znanje ter prepevati pesmi različnih stilov in narodov sveta. Pri zborovskem petju se razvijajo posameznikove sposobnosti, spretnosti in znanja, ki pevca usmerjajo v sprejemanje, doživljanje in izražanje muzikalnosti.

Zborovsko petje je ustvarjalno poustvarjalna umetniška dejavnost, ki posreduje posebne glasbene vrednote v šolskem in zunajšolskem prostoru, pevcem pa razvija višjo raven estetske občutljivosti in odgovornosti do kulture okolja ter daje priložnost za kvalitetno preživljanje prostega časa.

OTROŠKI PEVSKI ZBOR (OPZ)

Učenci od  3. do 5. razreda se vključujejo v OTROŠKI PEVSKI ZBOR. Osnovni cilj dela je privzgajanje pevske discipline, oblikovanje pevskega glasu, razvijanje ritmičnega in melodičnega posluha ter učenje otroških in narodnih pesmi.

MLADINSKI PEVSKI ZBOR (MPZ)

Mladinski pevski zbor vključuje učence od 6. do 9. razreda. Osnovni cilje dela je vzgoja pevčevega harmonskega posluha in navajanje pevcev na dvo in večglasno petje ter osvajanje zborovske literature različnih stilnih obdobij in različnih žanrov.

MLAJŠI OTROŠKI PEVSKI ZBOR

Učenci od 1. do 2. razreda se vključujejo v mlajši otroški pevski zbor. Osnovni cilj dela je privzgajanje pevske discipline, oblikovanje pevskega glasu, razvijanje ritmičnega in melodičnega posluha ter učenje otroških in narodnih pesmi.


ŠOLSKI ANSAMBEL

Učitelja: Špelca Kasesnik, Gašper Kopitar

Razred: 5. – 9.

Šolski ansambel je namenjen učencem, ki že igrajo inštrument, primeren za ansambelsko udejstvovanje. Nastopili bodo na šolskih prireditvah in proslavah.


ŠAHOVSKI KROŽEK

Učitelj: Gregor Križaj

Razred: 1. – 9.

Šahovski krožek se izvaja za učence, ki bi se radi naučili osnov igre, pa tudi za tiste, ki že imajo predznanje in bi ga želeli nadgraditi. Učenci spoznajo pravila igranja šaha in se skozi igro učijo razmišljanja ter zbranosti. Spoznajo osnove otvoritev, razne šahovske programe, ki omogočajo samostojno igranje, rešujemo šahovske uganke, občasno igramo s šahovsko uro ter se seznanimo še z nekaterimi igrami, ki jih igramo na šahovnici. Poudarek je na medsebojnem igranju in postopnem napredovanju.

(Skupno 2.040 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost