NIP Šport

Število ur tedensko: 1
Letno število ur: 35
Razred: 4., 5. in 6.

Izbirni predmet šport se bo izvajal kot nadgradnja in dopolnilo osnovnemu programu športa. Učenci bodo s to uro pridobili eno uro gibanja in športnih vsebin na teden. Z različnimi, otrokom zanimivimi vsebinami, bomo uresničevali splošne cilje športa v osnovnošolskem programu. Skrbeli bomo, da se bodo s primerno izbranimi vsebinami učenci ob športnem udejstvovanju počutili prijetno. 

Neobvezni izbirni predmet šport, namenjen učencem drugega obdobja, vključuje vsebine, ki morajo biti prisotne v vsakodnevni športni vadbi učencev (teki, skoki, plezanja, akrobatske prvine idr.) in številne nove vsebine, ki jih ni v rednem programu predmeta šport. 

Tako dopolnjuje osnovni program predmeta šport, skupaj pa predstavljata obogateno celoto in pomembno spodbudo za oblikovanje učenčevega dejavnega življenjskega sloga. Z dejavnim življenjskim slogom bo tako lahko v mladostništvu in odraslosti skrbel za dobro počutje, zdravje, vitalnost in življenjski optimizem. 

Program vsako leto vključuje dejavnosti različnih vsebin: 

IGRE Z ŽOGO (odbojka, nogomet, rokomet, košarka), ATLETIKA, GIMNASTIKA, TEKI, DEJAVNOSTI NA SNEGU, AEROBIKA, PLES, HOKEJSKE IGRE,  IGRE Z LOPARJI, RAVNOTEŽNE SPRETNOSTI, AKROBATIKA.

(Skupno 660 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost