Število ur tedensko: 1
Letno število ur: 35
Razred: 7., 8.,

Predmet je PRAKTIČNO IN PROJEKTNO NARAVNAN: z delom na terenu v okolici šole JESENI IN SPOMLADI (travnik, park, gozd, potok…) in z raziskovanjem elektronskih in pisnih virov ter dokumentarnih filmom bomo osvetlili različne okoljevarstvene teme. Izvajali bomo posamezne projekte in akcije EKOŠOLE, če bo možnost, bomo poskušali navezati stike tudi z učenci iz tujine, iz različnih šol v EU in izvesti kak mednarodni okoljski projekt.

Učenci bodo pripravljali projektne naloge o ogroženih ŽIVALSKIH IN RASTLINSKIH vrstah, VAROVANJU ZRAKA IN ENERGGETSKIH VIRIH, eksperimentalno bomo raziskovali lastnosti prsti, vode, na terenu bomo raziskovali povezanost različnih ekosistemov in vpliv človeka na okolje.

Predmet temelji na usposabljanju učencev, da bodo globlje razumeli okoljske pojave in probleme, njihove vzroke in načine reševanja.

Zaradi terenskega in projektnega dela je zaželena manjša skupina učencev (do 15) ter izvajanje pouka v BLOK URAH (2 uri skupaj na 14 dni).

(Skupno 88 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost