Nemščina 1, 2 in 3

Število ur tedensko: 2
Letno število ur: 70 (64 ur – 9. razred)
Razred: 7., 8. in 9.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-15.png

Nemščina kot drugi tuj jezik je triletni izbirni predmet, ki se ga učenci začnejo učiti v 7. razredu in z njim nadaljujejo do konca devetletnega šolanja. Pouk poteka dve uri tedensko, je obvezen in se ocenjuje, ocena je vpisana v spričevalu. Učenci, ki uspešno zaključijo triletno učenje nemščine kot izbirnega predmeta, lahko v gimnaziji nadaljujejo z učenjem nemščine po modulu B, to je nadaljevalni drugi tuji jezik.

»Meje našega sveta so meje našega jezika« V današnjem svetu imajo tuji jeziki, med njimi tudi nemščina, vse pomembnejšo vlogo, saj širijo komunikacijske možnosti preko meja materinščine.

Sodoben pouk nemškega jezika v osnovni šoli temelji na razvijanju vseh štirih jezikovnih spretnostih: slušnega in bralnega razumevanja ter ustnega in pisnega sporočanja. Usmerjen je k učencu in njegovim potrebam, spodbuja ustvarjalnost in domišljijo, širi obzorje. Teme, ki jih učenci spoznavajo, so jim čustveno in doživljajsko blizu; od začetnih vsebin, ki uvajajo v osnovno komunikacijo, prehajajo k širšemu spoznavanju okolja in življenja v njem.

 Učenci spoznavajo dežele nemškega govornega področja, njihove navade in običaje, jih primerjajo z našo kulturo in materinščino, kar je nenazadnje pomembno tudi za krepitev lastne narodne zavesti, prispeva k razumevanju drugačnosti in spodbuja medkulturni dialog. Za učenje nemščine kot izbirnega predmeta naj bi se odločili tisti učenci, ki jih učenje tujih jezikov veseli in jim učenje prvega tujega jezika, torej angleščine, ne povzroča težav.

Nemščina 1 (NI 1) je obvezni izbirni predmet za 7. razred.

Nemščina 2 (NI 2) je obvezni izbirni predmet za 8. razred.

Nemščina 3 (NI 3) je obvezni izbirni predmet za 9. razred.

(Skupno 415 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost