Obdelava gradiv – Umetne snovi

Število ur tedensko: 1
Letno število ur: 35
Razred: 8.

Pri predmetu učenci spoznavajo umetne snovi ob oblikovanju in izdelavi predmetov. Spoznavajo principe oblikovanja, načrtovanja, obdelovalne postopke, ugotavljajo lastnosti gradiv, izbirajo ustrezna orodja in stroje. Ob obdelavi gradiv se naučijo pravilno poimenovati in varno uporabljati posamezna orodja, stroje, lepila in spojne elemente. Izračunajo ceno izdelka ter ocenijo možnost za prodajo. Izdelujemo izdelke, ki so uporabni ali zabavni, ter izdelke, ki obogatijo naše okolje (sobo, delovno mizo, stanovanje …). Učenci izdelajo tri izdelke, pri katerih se vsakič naučijo nekaj novega. Z uspešnim delom in končanim izdelkom si oblikujejo pozitivno samopodobo. Gradivo, ki ga bodo učenci potrebovali, bo priskrbela šola. Strošek nabave boste plačali po položnici.

Pouk se izvaja strnjeno po dve šolski uri na 14 dni.

(Skupno 193 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost