Select Page

Šolsko leto

Šolsko leto se začne 1. septembra in konča 31. avgusta. Razdeljeno je na dve ocenjevalni obdobji:

  • 1. ocenjevalno obdobje od 1. 9. 2018 do 31. 1. 2019 in
  • 2. ocenjevalno obdobje od 1. 2. 2019 do 24. 6. 2019 (za devete razrede do 14. 6. 2019).

 

Učenci dobijo ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja obvestilo o ocenah in ob koncu šolskega leta spričevalo (učenci 9. razreda zaključno spričevalo)

solarji

Med dneve pouka štejemo tudi:

  • dneve dejavnosti (kulturni, športni, naravoslovni in tehniški dnevi),
  • dneve sistematskih in zobozdravstvenih pregledov (1., 3., 6. in 8. razred),
  • informativni dan za vpis v srednje šole in obisk Informative,
  • šolo v naravi (2., 4., 5., 6. in 7. razred),
  • tečaj plavanja,
  • delovne sobote (29. september 2018, 2. februar 2019 in 11. maj 2019)..

 

Šolski koledar si lahko pogledate na povezavi.

(Skupno 823 obiskov, današnjih obiskov 1)