Select Page

Zaposleni

UČITELJSKI ZBOR

 

Zaradi varnosti pred spletnimi zlorabami in napadi morate v naslovu elektronske pošte namesto [afna] ročno popraviti in zamenjati v znak @.

 

IME IN PRIIMEK, e-pošta DELOVNO MESTO

Aupič Zdenka,

zdenka.aupic[afna]os-domzale.si

učiteljica geografije

Avbelj Renata,

renata.avbelj[afna]os-domzale.si

učiteljica kemije (OŠ Domžale in PŠ Ihan), razrednik 8. c

Banko Nadica,

nadica.banko[afna]os-domzale.si

učiteljica matematike

mag. Baškarad Sofija,

sofija.baskarad[afna]ssdomzale.si

učiteljica obveznih in neobveznih predmetov iz nemščine

Bergant Nataša,

natasa.bergant[afna]os-domzale.si

učiteljica zgodovine, razrednik 8. b

Bevc Breda,

breda.bevc[afna]os-domzale.si

učiteljica športa in izbirnih predmetov (OŠ Domžale in PŠ Ihan)

Blagojevič Manja,

manja.blagojevic[afna]os-domzale.si

učiteljica razrednega pouka, razrednik 1. c

Bolta Angelina,

angelina.bolta[afna]os-domzale.si

učiteljica v OPB (PŠ Ihan)

Brezovar Lucija,

lucija.brezovar[afna]os-domzale.si

učiteljica angleškega jezika na razredni stopnji (PŠ Ihan)

Burkeljca Petra,

petra.burkeljca[afna]os-domzale.si

učiteljica razrednega pouka, razrednik 1. a

Cekin Darja,

darja.cekin[afna]os-domzale.si

učiteljica razrednega pouka, razrednik 2. i (PŠ Ihan)

Colnerič Petra,

petra.colneric[afna]os-domzale.si

učiteljica glasbene umetnosti in v OPB

mag. Čepelnik Laura,

laura.cepelnik[afna]os-domzale.si

učiteljica v OPB

dr. Černohorski Branimir,

branimir.cernohorski[afna]os-domzale.si

učitelj športa in izbirnih predmetov

Čimžar Andreja,

andreja.cimzar[afna]guest.arnes.si

učiteljica DSP (PŠ Ihan)

Čuk Robert,

robert.cuk[afna]os-domzale.si

učitelj matematike in računalništva, razrednik 7. i (PŠ Ihan)

Drovenik Sonja,

sonja.drovenik[afna]os-domzale.si

knjižničarka

mag. Erminio Darja,

darja.erminio[afna]os-domzale.si

učiteljica razrednega pouka, slovenskega jezika v 6. razredu in v OPB, razrednik 5. i (PŠ Ihan)

Florjanič Lea,

lea.florjanic[afna]os-domzale.si

učiteljica razrednega pouka, razrednik 4. c, OPB in JV

Gabrovšek Patricija,

patricija.gabrovsek[afna]os-domzale.si

učiteljica v OPB

Gorenc Tina,

tina.gorenc[afna]os-domzale.si

vzgojiteljica 1. c in učiteljica v OPB

mag. Gorjan Urška,

urska.gorjan[afna]os-domzale.si

učiteljica razrednega pouka, razrednik 4. b

Grašič Monika,

monika.grasic[afna]os-domzale.si

učiteljica v OPB

Grilj Marjan,

marjan.grilj[afna]os-domzale.si

učitelj fizike in OPB (PŠ Ihan)

Grom Nataša,

natasa.grom[afna]os-domzale.si

pomočnica ravnatelja za razredno stopnjo

Hace Marko,

marko.hace[afna]os-domzale.si

svetovalni delavec, učitelj DSP

Hočevar Eva,

eva.hocevar1[afna]guest.arnes.si

učiteljica DSP

Hrovat Nina,

nina.hrovat[afna]guest.arnes.si

logopedinja

Hudoletnjak Dejan,

dejan.hudoletnjak[afna]os-domzale.si

računalnikar in organizator informacijskih dejavnosti

Juvan Stough Maja,

maja.juvan-stough[afna]os-domzale.si

učiteljica angleškega jezika

Kalan Katarina,

katarina.kalan[afna]os-domzale.si

učiteljica razrednega pouka

mag. Kasesnik Špelca,

spelca.kasesnik[afna]os-domzale.si

učiteljica glasbene umetnosti (OŠ Domžale in PŠ Ihan), razrednik 9. a

Kopitar Gašper,

gasper.kopitar[afna]os-domzale.si

učitelj angleškega jezika, razrednik 8. i (PŠ Ihan)

Kovač Darinka,

darinka.kovac[afna]os-domzale.si

učiteljica razrednega pouka, razrednik 5. a

Kovačič Nataša,

natasa.kovacic[afna]os-domzale.si

učiteljica razrednega pouka in v OPB, razrednik 4. i (PŠ Ihan)

Krabonja Marta,

marta.krabonja[afna]os-domzale.si

učiteljica razrednega pouka, razrednik 2. j (PŠ Ihan), vodja PŠ Ihan

Krajnc Peter,

peter.krajnc[afna]os-domzale.si

učitelj tehnike in tehnologije, obveznih in neobveznih izbirnih predmetov (OŠ Domžale in PŠ Ihan)

Krašovec Branka,

branka.krasovec[afna]os-domzale.si

učiteljica v OPB

Križaj Gregor,

gregor.krizaj[afna]os-domzale.si

učitelj zgodovine, državljanske in domovinske kulture ter etike in izbirnih predmetov (OŠ Domžale in PŠ Ihan), razrednik 6. i (PŠ Ihan)

Kržič Mojca,

mojca.krzic[afna]os-domzale.si

začasno odsotna z delovnega mesta – organizatorka računalniških dejavnosti, učiteljica računalniških izbirnih predmetov, učiteljica v JV

Langus Melita,

melita.langus[afna]os-domzale.si

učiteljica razrednega pouka, neobveznega izbirnega predmeta šport, razrednik 4. j (PŠ Ihan)

Lavička Tina,

tina.lavicka[afna]os-domzale.si

učiteljica športa ter obveznih in neobveznih izbirnih predmetov s področja športa in v OPB, razrednik 9. b

Ljoljo Andreja,

andreja.ljoljo[afna]os-domzale.si

vzgojiteljica v 1. i, ter v JV in v OPB (PŠ Ihan)

Marčič Tanja,

tanja.marcic[afna]os-domzale.si

pomočnica ravnatelja za predmetno stopnjo,

svetovalna delavka (PŠ Ihan)

Marinšek Mira,

mira.marinsek[afna]os-domzale.si

svetovalna delavka

Mazej Jasmina,

jasmina.mazej[afna]os-domzale.si

učiteljica slovenskega jezika

Mejač Maja,

maja.mejac[afna]guest.arnes.si

učiteljica DSP (OŠ Domžale in PŠ Ihan)

mag. Mihelčič Magda,

magda.mihelcic[afna]os-domzale.si

učiteljica razrednega pouka in v JV, razrednik 2. b

Miklavčič Jelka,

jelka.miklavcic[afna]os-domzale.si

učiteljica angleškega in nemškega jezika ter izbirnih predmetov, razrednik 9. c

Oražem Darko,

darko.orazem[afna]os-domzale.si

učitelj športa in izbirnih predmetov (OŠ Domžale in PŠ Ihan)

Ozmec Anja,

anja.ozmec[afna]os-domzale.si

učiteljica angleškega jezika in v JV

Pavlovčič Eljon Barbara,

barbara.pavlovcic-eljon[afna]os-domzale.si

učiteljica DSP

Perne Lisjak Matejka,

matejka.perne-lisjak[afna]os-domzale.si

učiteljica razrednega pouka in v OPB, razrednik 3. i (PŠ Ihan)

Pertot Tomažič Jana,

jana.pertot-tomazic[afna]os-domzale.si

učiteljica slovenskega jezika

Pirš Irena,

irena.pirs[afna]os-domzale.si

učiteljica razrednega pouka in v JV, razrednik 3. c

Pivec Nataša,

natasa.pivec[afna]os-domzale.si

učiteljica razrednega pouka, razrednik 2. c

Podgoršek Mateja,

mateja.podgorsek[afna]os-domzale.si

učiteljica razrednega pouka, razrednik 4. a

Pungerčar Verbič Vesna,

vesna.pungercar-verbic[afna]os-domzale.si

vzgojiteljica 1. a in učiteljica v OPB

Radmelič Romana,

romana.radmelic[afna]os-domzale.si

učiteljica razrednega pouka, vzgojiteljica v 1. j, učiteljica v OPB (PŠ Ihan)

Rajnar Kralj Majda,

majda.rajnar-kralj[afna]os-domzale.si

začasno odsotna, učiteljica likovne umetnosti in izbirnih predmetov (OŠ Domžale in PŠ Ihan)

Reich Marko,

marko.reich[afna]guest.arnes.si

učitelj DSP (PŠ Ihan)

Rozman Bernarda,

bernarda.rozman2[afna]guest.arnes.si

učiteljica DSP

Senica Nataša,

natasa.senica[afna]os-domzale.si

učiteljica razrednega pouka in v JV ter OPB, razrednik 3. b

Severhen Ester,

ester.severhen[afna]os-domzale.si

učiteljica v OPB

Skamen Šerkezi Tinkara,

tinkara.skamen-serkezi[afna]os-domzale.si

učiteljica v OPB

Slokar Polona,

polona.slokar[afna]guest.arnes.si

logopedinja

Sojer Daša,

dasa.sojer[afna]os-domzale.si

učiteljica gospodinjstva, biologije, izbirni predmeti in razrednik 9. i (OŠ Domžale in PŠ Ihan)

Starin Aleksandra,

aleksandra.starin[afna]os-domzale.si

učiteljica razrednega pouka in v JV, razrednik 3. a

Stegnar Alenka,

alenka.stegnar[afna]os-domzale.si

učiteljica razrednega pouka, razrednik 1. i (PŠ Ihan)

Stele Matej,

matej.stele[afna]os-domzale.si

knjižničar, učitelj geografije (PŠ Ihan)

mag. Sučič Katarina,

katarina.sucic[afna]os-domzale.si

učiteljica likovne umetnosti in izbirnih predmetov (OŠ Domžale in PŠ Ihan)

Szomi Kralj Bela,

bela.szomi-kralj[afna]os-domzale.si

učitelj fizike in matematike ter izbirnih predmetov,

razrednik 6. a

Škedelj Veronika

veronika.skedelj[afna]os-domzale.si

organizatorica šolske prehrane, učiteljica gospodinjstva in izbirnih predmetov

Šporar Veronika,

veronika.sporar[afna]os-domzale.si

vzgojiteljica v 1. b in v OPB

Šuštaršič Tjaša,

tjasa.sustarsic[afna]os-domzale.si

učiteljica razrednega pouka, razrednik 1. b

Tancik Anita,

anita.tancik[afna]os-domzale.si

učiteljica razrednega pouka, razrednik 2. a

Tavčar Urška,

urska.tavcar[afna]os-domzale.si

učiteljica matematike, razrednik 8. a

Tekavc Nuška,

nuska.tekavc[afna]os-domzale.si

učiteljica tehnike in tehnologije ter matematike

Tišler Rok

rok.tisler[afna]os-domzale.si

učitelj matematike (OŠ Domžale in PŠ Ihan), biologije

Tomažič Ličen Jana

jana.tomazic-licen[afna]os-domzale.si

učiteljica v OPB

Trošt Alenka,

alenka.trost[afna]os-domzale.si

učiteljica razrednega pouka, razrednik 1. j (PŠ Ihan)

Turinek Helena,

helena.turinek[afna]os-domzale.si

učiteljica DSP in v OPB

Tušek Mirjana,

mirjana.tusek[afna]os-domzale.si

učiteljica razrednega pouka, v JV in OPB, razrednik 5. c

Valenčič Nina,

nina.valencic[afna]os-domzale.si

učiteljica angleškega jezika in izbirnih predmetov, razrednik 6. b

mag. Vodopivec Kolar Katarina,

katarina.vodopivec-kolar[afna]os-domzale.si

učiteljica naravoslovja (OŠ Domžale in PŠ Ihan), razrednik 7. c

Vogrič Benjamin,

benjamin.vogric[afna]zgnl.si

logoped

Voler Saša,

sasa.voler[afna]zgnl.si

učiteljica DSP

Vozelj Suzana,

suzana.vozelj[afna]os-domzale.si

učiteljica angleškega jezika na razredni stopnji in v OPB, razrednik 6. c

Vrančić Jana,

jana.vrancic@presernova.si

laborantka

Zavšek Doroteja,

doroteja.zavsek[afna]os-domzale.si

učiteljica v OPB

Zorenč Jasna,

jasna.zorenc[afna]os-domzale.si

učiteljica slovenskega jezika in izbirnih predmetov, razrednik 7. b

Zupančič Petra,

petra.zupancic[afna]os-domzale.si

učiteljica razrednega pouka in obveznega ter neobveznega izbirnega predmeta umetnost, razrednik 5. b

Žavbi Robert,

robert.zavbi[afna]os-domzale.si

učitelj slovenskega jezika, razrednik 6. a

 

ADMINISTRATIVNI IN TEHNIČNI DELAVCI

IME IN PRIIMEK DELOVNO MESTO
Dagarin Jana administratorka, knjigovodkinja
Hamp Debora administratorka, knjigovodkinja
Kralj Nina tajnik VIZ – začasno odsotna z delovnega mesta
Narobe Silvo tajnik VIZ
Rolih Mirko vodja kuhinje, kuhar
Hribar Irena kuharica
Varga Ivanka kuharica
Vrbanič Marko kuhar
Geršak Andreja kuharica
Kočevar Darko kuhar
Juran Ana kuharska pomočnica
Poljanšek Elizabeta kuharska pomočnica
Resnik Darinka kuharska pomočnica
Mehić Rubija kuharska pomočnica
Pleško Marjan hišnik
Lenček Aleš hišnik
Balantič Mojca čistilka
Petra Jović čistilka
Klopčič Silva čistilka
Murko Cvetka čistilka
Goropečnik Marta čistilka
Šebjan Tatjanca čistilka
Hribar Aleksandra čistilka
Remih Darinka čistilka
Halkić Munire čistilka
Štupica Drago čistilec

 

(Skupno 11.610 obiskov, današnjih obiskov 5)