Select Page

Zaposleni

UČITELJSKI ZBOR

Zaradi varnosti pred spletnimi zlorabami in napadi morate v naslovu elektronske pošte namesto [afna] ročno popraviti in zamenjati v znak @.

PRIIMEK IN IME, ELEKTRONSKI NASLOV DELOVNO MESTO

Aupič Zdenka,

zdenka.aupic[afna]os-domzale.si

učiteljica geografije, razrednik 6.c

Avbelj Renata,

renata.avbelj[afna]os-domzale.si

učiteljica kemije (OŠ Domžale in PŠ Ihan), razrednik 9. c

Banko Nadica,

nadica.banko[afna]os-domzale.si

učiteljica matematike, razrednik 8.b

mag. Baškarad Sofija,

sofija.baskarad[afna]ssdomzale.si

učiteljica izbirnih predmetov

Belošević Anja

anja.belosevic[afna]os-domzale.si

učiteljica matematike

Bergant Nataša,

natasa.bergant[afna]os-domzale.si

učiteljica zgodovine, razrednik 9. b

Bevc Breda,

breda.bevc[afna]os-domzale.si

učiteljica športa in izbirnih predmetov (OŠ Domžale in PŠ Ihan)

Blagojevič Manja,

manja.blagojevic[afna]os-domzale.si

učiteljica razrednega pouka, razrednik 1. c

Bolta Angelina,

angelina.bolta[afna]os-domzale.si

učiteljica OPB (PŠ Ihan)

Bostić Milijana,

milijana.bostic[afna]os-domzale.si

učiteljica razrednega pouka in OPB

Brezovar Lucija,

lucija.brezovar[afna]os-domzale.si

učiteljica angleškega jezika na razredni stopnji (PŠ Ihan)

Bukovič Vesna

vesna.bukovic[afna]os-domzale.si

učiteljica OPB

Burkeljca Petra,

petra.burkeljca[afna]os-domzale.si

učiteljica razrednega pouka, razrednik 1. a

Cekin Darja,

darja.cekin[afna]os-domzale.si

učiteljica razrednega pouka, razrednik 2. i (PŠ Ihan)

Colnerič Petra,

petra.colneric[afna]os-domzale.si

učiteljica glasbene umetnosti. Izbirnih predmetov in OPB

začasno odsotna z delovnega mesta

mag. Čepelnik Laura,

laura.cepelnik[afna]os-domzale.si

učiteljica v OPB (PŠ Ihan)

dr. Černohorski Branimir,

branimir.cernohorski[afna]os-domzale.si

učitelj športa in izbirnih predmetov

Čuk Robert,

robert.cuk[afna]os-domzale.si

učitelj matematike in izbirnih predmetov, razrednik 8. i (PŠ Ihan)

Debenak Hafner Špela,

spela.debenak -hafner [afna]os-domzale.si

učiteljica slovenskega jezika, razrednik 6.b

Dovč Gregor,

gregor.dovc [afna]os-domzale.si

izvajalec DSP in učitelj v OPB

Drovenik Sonja,

sonja.drovenik[afna]os-domzale.si

knjižničarka

mag. Erminio Darja,

darja.erminio[afna]os-domzale.si

učiteljica razrednega pouka,

razrednik 5. i (PŠ Ihan)

Florjanič  Hace Lea,

lea.florjanic[afna]os-domzale.si

učiteljica razrednega pouka, razrednik 3. c,

Gorenc Tina,

tina.gorenc[afna]os-domzale.si

učiteljica razrednega pouka in izbirnih predmetov,

razrednik 2.b

mag. Gorjan Urška,

urska.gorjan[afna]os-domzale.si

učiteljica razrednega pouka in izvajalka DSP, razrednik 4. b

Govc Uroš

uros.govc[afna]os-domzale.si

ravnatelj

Grabeljšek Jasna

jasna.grabeljsek[afna]os-domzale.si

učiteljica OPB

Gracej Zala

zala.gracej[afna]os-domzale.si

učiteljica OPB

Grašič Monika,

monika.grasic[afna]os-domzale.si

učiteljica zgodovine in OPB

Grilj Marjan,

marjan.grilj[afna]os-domzale.si

učitelj fizike in OPB (PŠ Ihan)

Grom Nataša,

natasa.grom[afna]os-domzale.si

pomočnica ravnatelja za razredno stopnjo,  začasno odsotna z delovnega mesta

Hace Marko,

marko.hace[afna]os-domzale.si

svetovalni delavec, izvajalec DSP

Hvalec Sanja

sanja.hvalec[afna]os-domzale.si

učiteljica glasbene umetnosti. Izbirnih predmetov in OPB

Jakop Urban,

urban.jakop[afna]os-domzale.si

učitelj OPB (PŠ Ihan)

Juvan Stough Maja,

maja.juvan-stough[afna]os-domzale.si

učiteljica angleškega jezika in izbirnih predmetov, razrednik 6.a

Kalan Katarina,

katarina.kalan[afna]os-domzale.si

učiteljica razrednega pouka, gospodinjstva, OPB in

izbirnih predmetov

mag. Kasesnik Špelca,

spelca.kasesnik[afna]os-domzale.si

učiteljica glasbene umetnosti (OŠ Domžale in PŠ Ihan)

Kopitar Gašper,

gasper.kopitar[afna]os-domzale.si

učitelj angleškega jezika, razrednik 9. i (PŠ Ihan)

Kovač Darinka,

darinka.kovac[afna]os-domzale.si

učiteljica razrednega pouka, razrednik 5. c

Kovačič Nataša,

natasa.kovacic[afna]os-domzale.si

učiteljica razrednega pouka, razrednik 3. i (PŠ Ihan)

Krabonja Marta,

marta.krabonja[afna]os-domzale.si

učiteljica razrednega pouka, razrednik 2. j (PŠ Ihan),

vodja PŠ Ihan

Krajnc Peter,

peter.krajnc[afna]os-domzale.si

učitelj tehnike in tehnologije in izbirnih predmetov

(OŠ Domžale in PŠ Ihan)

Krašovec Branka,

branka.krasovec[afna]os-domzale.si

učiteljica OPB

Križaj Gregor,

gregor.krizaj[afna]os-domzale.si

učitelj zgodovine, državljanske in domovinske kulture ter etike in

izbirnih predmetov

(OŠ Domžale in PŠ Ihan), razrednik 7. i (PŠ Ihan)

Kržič Mojca

mojca.krzic[afna]os-domzale.si

organizatorka računalniških dejavnosti, učiteljica izbirnih predmetov,

začasno odsotna z delovnega mesta

Langus Melita,

melita.langus[afna]os-domzale.si

učiteljica razrednega pouka,

razrednik 4. i (PŠ Ihan)

Lavička Tina,

tina.lavicka[afna]os-domzale.si

učiteljica športa

Ljoljo Andreja,

andreja.ljoljo[afna]os-domzale.si

2. učiteljica v 1.razredu (1. i), ter v JV in OPB (PŠ Ihan)

Malgaj Špela

spela.malgaj [afna]os-domzale.si

učiteljica slovenskega jezika in OPB, razrednik 8.c

Marčič Tanja,

tanja.marcic[afna]os-domzale.si

pomočnica ravnatelja za predmetno stopnjo,

Marinšek Mira,

mira.marinsek[afna]os-domzale.si

svetovalna delavka

Mazej Jasmina,

jasmina.mazej[afna]os-domzale.si

učiteljica slovenskega jezika

mag. Mihelčič Magda,

magda.mihelcic[afna]os-domzale.si

učiteljica razrednega pouka, razrednik 1. b

Miklavčič Jelka,

jelka.miklavcic[afna]os-domzale.si

učiteljica angleškega jezika in izbirnih predmetov

Oražem Darko,

darko.orazem[afna]os-domzale.si

učitelj športa in izbirnih predmetov (OŠ Domžale in PŠ Ihan)

Ozmec Anja,

anja.ozmec[afna]os-domzale.si

učiteljica angleškega jezika v I. triadi

Pavlovčič Eljon Barbara,

barbara.pavlovcic-eljon[afna]os-domzale.si

izvajalka DSP

Perne Lisjak Matejka,

matejka.perne-lisjak[afna]os-domzale.si

učiteljica razrednega pouka, razrednik 3. j (PŠ Ihan)

Pirš Irena,

irena.pirs[afna]os-domzale.si

učiteljica razrednega pouka, razrednik 3. b

Pivec Nataša,

natasa.pivec[afna]os-domzale.si

učiteljica razrednega pouka in izbirnih predmetov, razrednik 2. c

Planinc Helena

helena.planinc[afna]os-domzale.si

stalna spremljevalka za gibalno oviranega otroka

Podgoršek Mateja,

mateja.podgorsek[afna]os-domzale.si

učiteljica razrednega pouka, razrednik 4. a

Pungerčar Verbič Vesna,

vesna.pungercar-verbic[afna]os-domzale.si

2. učiteljica v 1. razredu (1. a) in učiteljica v OPB

Radmelič Romana,

romana.radmelic[afna]os-domzale.si

2. učiteljica v 1. razredu (1. j), učiteljica v OPB (PŠ Ihan)

Rajnar Kralj Majda,

majda.rajnar-kralj[afna]os-domzale.si

 učiteljica likovne umetnosti in izbirnih predmetov

(OŠ Domžale in PŠ Ihan) – začasno odsotna z delovnega mesta

Senica Nataša,

natasa.senica[afna]os-domzale.si

učiteljica razrednega pouka, razrednik 5.a

Severhen Ester,

ester.severhen[afna]os-domzale.si

učiteljica slovenskega jezika in OPB

Skamen Šerkezi Tinkara,

tinkara.skamen-serkezi[afna]os-domzale.si

učiteljica izbirnih predmetov in OPB

Slemc Monika,

monika.slemc[afna]os-domzale.si

učiteljica likovne umetnosti in izbirnih
predmetov (OŠ Domžale in PŠ Ihan)

Sojer Daša,

dasa.sojer[afna]os-domzale.si

učiteljica gospodinjstva, biologije, naravoslovja in izbirnih predmetov,

razrednik 6.i (OŠ Domžale in PŠ Ihan)

Starin Aleksandra,

aleksandra.starin[afna]os-domzale.si

učiteljica razrednega pouka, razrednik 3. a

Stegnar Alenka,

alenka.stegnar[afna]os-domzale.si

učiteljica razrednega pouka, razrednik 1. i (PŠ Ihan)

Stele Matej,

matej.stele[afna]os-domzale.si

knjižničar in učitelj geografije (PŠ Ihan)

Szomi Kralj Bela,

bela.szomi-kralj[afna]os-domzale.si

učitelj fizike, matematike in izbirnih predmetov

Šporar Veronika,

veronika.sporar[afna]os-domzale.si

2. učiteljica v 1. razredu (1. c), JV in OPB

Šuštaršič Tjaša,

tjasa.sustarsic[afna]os-domzale.si

učiteljica razrednega pouka, razrednik 4.c

Tancik Anita,

anita.tancik[afna]os-domzale.si

učiteljica razrednega pouka, razrednik 2. a

Tavčar Urška,

urska.tavcar[afna]os-domzale.si

učiteljica matematike in izbirnih predmetov, razrednik 9. a

Tekavc Nuška,

nuska.tekavc[afna]os-domzale.si

Učiteljica matematike in tehnike in tehnologije

(OŠ Domžale in PŠ Ihan)

Tišler Rok

rok.tisler[afna]os-domzale.si

učitelj matematike, biologije in izbirnih predmetov,

razrednik 8.a

Tomažič Ličen Jana

jana.tomazic-licen[afna]os-domzale.si

učiteljica OPB

Trošt Alenka,

alenka.trost[afna]os-domzale.si

učiteljica razrednega pouka, razrednik 1. j (PŠ Ihan)

Turinek Helena,

helena.turinek[afna]os-domzale.si

učiteljica DSP

Tušek Mirjana,

mirjana.tusek[afna]os-domzale.si

učiteljica razrednega pouka, razrednik 5. b

Valenčič Nina,

nina.valencic[afna]os-domzale.si

učiteljica angleškega jezika in izbirnih predmetov, razrednik 7. b

Velenšek Mihaela

mihaela.velensek[afna]os-domzale.si

učiteljica naravoslovja in OPB

Vozelj Suzana,

suzana.vozelj[afna]os-domzale.si

učiteljica angleškega jezika, razrednik 7. c

Zavšek Doroteja,

doroteja.zavsek[afna]os-domzale.si

2. učiteljica v 1. razredu (1. b), učiteljica razrednega pouka in OPB

Zupančič Petra,

petra.zupancic[afna]os-domzale.si

učiteljica razrednega pouka in slovenskega jezika,

razrednik 5. j (PŠ Ihan)

Žavbi Robert,

robert.zavbi[afna]os-domzale.si

učitelj slovenskega jezika, razrednik 7. a

ZUNANJI SODELAVCI

PRIIMEK IN IME, ELEKTRONSKI NASLOV DELOVNO MESTO

Černohorski Lana

karina-lana.cernohorski[afna]guest.arnes.si

izvajalka DSP – zunanja sodelavka

Čimžar Andreja,

andreja.cimzar[afna]guest.arnes.si

izvajalka DSP (PŠ Ihan) – zunanja sodelavka

Gruden Darja

darja.gruden[afna]guest.arnes.si

izvajalka DSP – zunanja sodelavka

Hrovat Nina,

nina.hrovat[afna]guest.arnes.si

izvajalka DSP – zunanja sodelavka

Kepec Marcijan Ana

kepec.ana[afna]siol.net

izvajalka DSP – zunanja sodelavka

Koren Tara

tara.koren[afna]center-iris.si

izvajalka DSP – zunanja sodelavka

Loboda Maruša

marusa.loboda[afna]guest.arnes.si

izvajalka DSP – zunanja sodelavka

Mejač Maja,

maja.mejac[afna]guest.arnes.si

izvajalka DSP (OŠ Domžale in PŠ Ihan) – zunanja sodelavka
Nosan Urška izvajalka DSP – zunanja sodelavka

Novak Anita

anita.novak1985[afna]gmail.com

učiteljica slovenščine za učence priseljence

Novak Tamara

tamara.novak[afna]cirius-kamnik.si

izvajalka DSP – zunanja sodelavka

Petrič Dunja

petric.dunja[afna]gmail.com

izvajalka DSP – zunanja sodelavka

Ravnik Klara

klara.ravnik[afna]gmail.com

izvajalka DSP – zunanja sodelavka

Reich Marko,

marko.reich[afna]guest.arnes.si

izvajalka DSP (PŠ Ihan) – zunanji sodelavec

Vode Maja

maja.vode[afna]guest.arnes.si

izvajalka DSP – zunanja sodelavka

Voler Saša

sasa.voler[afna]zgnl.si

izvajalka DSP – zunanja sodelavka

 

 

 TEHNIČNI KADER

 

PRIIMEK IN IME

 

 

 

 

DELOVNO MESTO

Vrančič Jana laborantka
Kralj Nina tajnik VIZ
Dagarin Jana administratorka, knjigovodkinja
Močnik Špela administratorka, knjigovodkinja
Gorjup Tjaša organizatorica šolske prehrane
Geršak Andreja kuharica
Hribar Irena kuharica
Kočevar Darko kuhar
Rolih Mirko kuhar, vodja kuhinje
Varga Ivanka kuharica
Juran Ana kuharska pomočnica
Mehić Rubija kuharska pomočnica
Polc Sabina kuharska pomočnica
Poljanšek Elizabeta kuharska pomočnica
Resnik Darinka kuharska pomočnica
Lenček Aleš hišnik
Pleško Marjan hišnik
Balantič Mojca čistilka
Goropečnik Marta čistilka
Halkić Munire čistilka
Hribar Aleksandra čistilka
Jović Petra čistilka
Karo Melita čistilka
Klopčič Silva čistilka
Mehinović Zehida čistilka
Murko Cvetka čistilka
Remih Darinka čistilka
Šahman Sefija čistilka
Šebjan Tatjanca čistilka
Štupica Drago čistilec

(Skupno 24.684 obiskov, današnjih obiskov 5)
Dostopnost