Select Page

Organizacija bo sledeča:

 1. –  5. razred (razredna stopnja)
 • učenci od 1.  do vključno 5. razreda se bodo izobraževali v šoli;
 • pouk bo potekal znotraj matičnega oddelka;
 • pouk bo potekal po urniku;
 • obroki bodo za tiste učence, ki so nanje naročeni, organizirani kot običajno;
 • jutranje varstvo in podaljšano bivanje ter način prevzema otrok iz podaljšanega bivanja ostajajo enaki kot doslej;
 • dnevi dejavnosti se bodo izvedli v šoli, v okviru higienskih in splošnih priporočil.

Učenci, ko so v matičnem oddelku, ne nosijo zaščitnih mask; zaščitne maske pa nosijo, ko se gibljejo po skupnih prostorih šole.

V šoli se v tem času ne izvajajo: interesne dejavnosti in izven šolske dejavnosti, ekskurzije, praktični del prometne vzgoje za kolesarski izpit ter šola v naravi.

V zaprtih šolskih športnih prostorih (velika in mala telovadnica) se ne izvajajo dejavnosti, ki niso del programov  šole in jih izvajajo zunanji izvajalci. Dovoljeno je le izvajanje športnih tekmovanj  ter treningov registriranih športnikov v starostnih kategorijah »mlajši člani« in »člani«, vključenih v športne klube.

6.  –  9. razred (predmetna stopnja)

 • učenci od 6. do vključno 9. razreda se bodo izobraževali na daljavo;
 • izobraževanje na daljavo bo potekalo v spletnem okolju Arnes (spletne učilnice, Zoom, videokonference);
 • pouk bo potekal po urniku;
 • učitelji bodo dnevno nalagali vsebine v spletno učilnico.
 • dostop do spletne učilnice je mogoč le z AAI računom, dostopne podatke so učenci prejeli;
 • učitelji bodo pouk izvedli tudi v živo, po urniku, to pomeni v času, ko imajo določen predmet na urnik – o tem bodo učenci sproti obveščeni;
 • komunikacijski kanal za učence je elektronska pošta – elektronski naslov domene Arnes, podatke so učenci prejeli;
 • komunikacijski kanal za starše sta  eAsistent in elektronska pošta.

Učence od 6. – 9.r, ki so naročeni na malico in/ali kosilo, bomo za ta teden avtomatsko odjavili od obrokov.

V kolikor se učenec iz zdravstvenih razlogov ne bo mogel vključiti v izobraževanje na daljavo, je tudi v tem primeru potrebno, da starši odsotnost opravičite. Gre za izvajanje pouka, le da v drugi obliki, zato pravila opravičevanja odsotnosti ostajajo nespremenjena.

Kontakti v šoli:

 • posamezni učitelji in razrednik – eAsistent, elektronska pošta, spletna učilnica
 • tehnična pomoč – računalništvo: Dejan Hudoletnjak , dejan.hudoletnjak@os-domzale.si

V času od 26. 10. 2020 – 30. 10. 2020 so po šolskem koledarju jesenske počitnice, kar ostaja, kot je bilo. V tem času šola seveda ne bo izvajala pouka ne v živo in ne na daljavo.

O aktualnih spremembah bomo obveščali po eAsistentu, elektronski pošti in z objavami na spletni strani, zato vas prosimo za ažurno spremljanje le tega.

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje. Zmogli bomo le skupaj, s potrpežljivostjo, sodelovanjem in razumevanjem.

Ostanite zdravi.

Lepo vas pozdravljam,

Uroš Govc

ravnatelj

(Skupno 161 obiskov, današnjih obiskov 1)