Retorika

Število ur tedensko: 1
Letno število ur: 32
Razred: 9.

Retorika je disciplina, ki v različnih oblikah in v različnem obsegu spremlja tako rekoč celotno človeško zgodovino. Namen retorike kot obveznega izbirnega predmeta je učence in učenke seznaniti ne le s pojmi prepričevanja in argumentiranja, temveč tudi s tehnikami prepričevanja, elementi prepričevalnega postopka, dejavniki uspešnega prepričevanja, oblikami prepričevanja, strukturacijo (prepričevalnega) govora in vsestranskim obvladovanjem govorne situacije na eni strani; po drugi pa z razliko med prepričevanjem in argumentiranjem, razlikovanjem med dobrimi in slabimi argumenti, elementi dobre argumentacije in (če čas in zanimanje to dopuščata) nepravilnimi oziroma nedovoljenimi argumentativnimi postopki.

Poučevanje retorike v devetem razredu devetletke tako ni samo sebi namen, temveč naj učence in učenke nauči predvsem samostojnega, koherentnega ter kritičnega oblikovanja in izražanja stališč na vseh področjih družbenega in zasebnega življenja.

Nekateri cilji predmeta

Učenci in učenke spoznavajo:

• kaj je retorika,

• zakaj se je koristno učiti retorike,

• etiko dialoga,

• kaj je argumentacija,

• razliko med dobrimi in slabimi argumenti,

• sestavne dele retorične tehnike in razumejo, kako lahko oblikujejo prepričljive govore,

• kako pomembni so značaji (govorca) in strasti (poslušalcev) za uspešno prepričevanje,

• nastanek in zgodovina retorike.

Učenci in učenke se (na)učijo javnega nastopanja, izražanja svojih stališč, učinkovitega prepričevanja in argumentiranja.

Retoriki, kot obveznemu izbirnemu predmetu v 9. razredu devetletne OŠ, je namenjenih 32 ur letno ali 1 ura tedensko. Retorika je veščina, zato se jo da priučiti.

Pravijo, da se pesnik rodi, retorik pa naredi. V 32 urah se seveda ne da narediti odličnega retorika, vsekakor pa se bodo učenci naučili izražati svoje misli in odnose.

(Skupno 402 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost