Umetnostna zgodovina – Kaj nam govorijo umetnine

Število ur tedensko: 1
Letno število ur: 35 (32 ur – 9. razred)
Razred: 7.

Umetnostna zgodovina je veda, ki obravnava zgodovino idej in njihov izraz v likovnih zvrsteh, zlasti arhitekturi, kiparstvu in slikarstvu. Svet likovno izraženih misli, občutij in spoznanj povezuje s številnimi drugimi, zlasti humanističnimi predmeti.

Temeljni cilj predmeta je, da učenca vpelje v svet umetnostnih spomenikov od davnine do naših dni in preko njih spozna umetnost in kulturo domačega in širšega (evropskega) okolja. Preko njih učenci spoznavajo umetnost in kulturo domačega kraja ter širšega okolja. Predmet gradi in širi učenčevo predznanje, pridobljeno pri pouku drugih predmetov  (zgodovina, geografija, književnost, naravoslovje, likovno snovanje) ter spodbuja njihovo zanimanje in radovednost

Pri urah učenci spoznavajo konkretne vsebine, temeljne ikonografske pojme (portret, pokrajina, tihožitje…) in se preskusijo z ubesedenjem likovne analize (kompozicija in kompozicijski elementi). V vsakem umetniškem delu se skrivajo sporočila o življenju in ko jih odkrivamo, vstopamo v različne čase. To je detektivska zgodba brez konca.

V naslednje šolskem letu bodo učenci lahko nadaljevali z drugim sklopom ‘Življenje upodobljeno v umetnosti’ (okoliščine nastanka umetnin, umetnostni slogi) in potem še s tretjim sklopom ‘Oblika in slog’ (osnove stilistike, različna zgodovinska obdobja in umetniške zvrsti, posamezni umetniki).

NAČINI DELA

  • učenci se bodo aktivno srečevali s spomeniki (v muzejih, galerijah, prek knjig in predstavitev);
  • pridobljeno znanje bodo izrazili pri individualnih ali skupinsko zastavljenih projektnih nalogah;
  • učenci bodo aktivno opazovali znana likovna dela in razvijali občutljivost za lepoto;
  • učenci se bodo prek lastnega likovnega izražanja poglobili v umetnine;
  • učenci se bodo učili pristopati k likovni umetnini; razumevati različne izrazne načine v umetnosti;
  • učenci se bodo navajali k samostojnemu vrednotenju in doživljanju umetnin.

(Skupno 130 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost