Select Page

Nemščina

Število ur tedensko: 2
Letno število ur: 70 (64 – 9. razred)
Razred: 7., 8. in 9.

NEMŠČINA – DRUGI TUJI JEZIK

Zakaj se učiti nemškega jezika?

Če je znanje angleščine v današnjem svetu nujno, pa znanje nemščine daje dobro popotnico za nadaljnje izobraževanje in poklicno pot, saj nam lahko olajša stike z drugimi ljudmi in kulturami ter širi možnosti zaposlitve. V prostoru Evrope je nemščina (jezik naših sosedov Avstrijcev, ne tako oddaljenih Nemcev in Švicarjev) številčno najmočneje zastopan jezik in verjetno je tudi zato najpogosteje izbrani drugi tuji jezik v Sloveniji. 

Temeljni cilji neobveznega izbirnega predmeta

Pri drugem tujem jeziku je večji poudarek na sporazumevalnih in učnih strategijah ter medjezikovni in medkulturni ozaveščenosti. Od jezikovnih spretnosti sta v ospredju poslušanje in govorjenje. Priporočljivo je, da z učenjem nemščine učenci nadaljujejo tudi v 8. in 9. razredu. Kontinuiteta učenja je namreč ključnega pomena za trajnost znanja. 

Na kakšen način se bomo učili nemščine? 

Pouk bo potekal skozi igro vlog, intervjuje, pesmi, kratke dramatizacije in igre. Pri pisanju se bomo omejili na zapis preprostih besednih zvez in stavkov. Razvijali bomo tudi pozitiven odnos do tuje kulture, saj bomo navezali stike s šolami iz tujine (Skype) in povabili v razred tujejezičnega učitelja. Učenci bodo po lastni želji v okviru pouka nemščine sodelovali pri nemški bralni znački Epi Lesepreis.

(Skupno 27 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost