Kmetijska dela

Število ur tedensko: 1
Letno število ur: 35
Razred: 7.

Kmetijstvo je temeljna gospodarska dejavnost od katere smo odvisni prav vsi. Pa naj to dejstvo še kako zavračamo, vendar brez hrane ne more živeti nihče. Hrano pa pridelujejo kmetje. Nekoč si je hrano pridelal vsak sam, danes pa delež kmečkega prebivalstva upada. Od peščice kmetov, ki so še ostali ter od kmetov drugih dežel, pa smo odvisni prav vsi. Kako pride hrana na naš krožnik ve malo ljudi, mnogo pa jih ima o tem napačne predstave. Vendar pa kmetijstvo ni le pridelovanje hrane.

Izbirni predmet kmetijska dela povezuje znanja različnih predmetov, učence spodbuja k razmišljanju o pomenu kmeta in kmetijstva ter pridelovanja hrane in skrbi za okolje. Spoznavali bomo kmetijske panoge (živinoreja, poljedelstvo, sadjarstvo) in razvoj kmetijstva, obiskali bomo družinsko kmetijo, konjerejski center, sadovnjak in sadili kulturne rastline.

(Skupno 254 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost